ஒரு முஸ்லிம – நற்குணமுடையவர்

Comments Off on ஒரு முஸ்லிம – நற்குணமுடையவர்

• அனஸ் (ரழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் பணிவிடை செய்தேன். அவர்கள் என்னிடம் ஒருபோதும் ‘சீ’ என்று கூறியதில்லை. நான் செய்த எந்த காரியத்துக்கும் ஏன் செய்தாய் என்றோ நான் செய்யாத எந்த காரியத்திற்கும் ஏன் அதைச் செய்யவில்லை? என்றோ கூறியதில்லை.” (ஸஹீஹ{ல் புகாரி)


• நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆபாசமாகவோ அருவருப்பாகவோ பேசியதே இல்லை. நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘உங்களில் சிறந்தவர் யாரெனில் உங்களில் நற்குணத்தால் அழகானவரே.” (ஸஹீஹ{ல் புகாரி)


• நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அசிங்கமான சொல்ää செயல்கள் இஸ்லாமில் உள்ளவை அல்ல. மனிதர்களில் அழகானவர் யாரெனில் அவர்களில் நற்குணத்தால் அழகானவரே. (முஸ்னத் அஹ்மத்)


• மேலும் கூறினார்கள்: ‘‘உங்களில் எனக்கு மிகவும் நேசத்திற் குரியவரும்ää மறுமையில் சபையால் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும் யாரெனில் உங்களில் குணத்தால் மிக அழகானவரே. உங்களில் எனக்கு மிகவும் கோபத்திற்குரியவர்ää மறுமை நாளில் என்னிடமிருந்து மிகவும் தூரமானவர் யாரெனில் அதிகமாகப் பேசுபவர்ää அடுக்குமொழியில் பேச முயற்சிப்பவர்ää அகந்தை உடையவர் ஆகியோரே.” (ஸ{னனுத் திர்மிதி)


• அனஸ் (ரழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘நபி (ஸல்) அவர்கள் கருணையாளராக இருந்தார்கள். அவர்களிடம் எவர் வந்தாலும் அவருக்கு வாக்களித்து தன்னிடமிருப்பதைக் கொடுத்து உதவுவார்கள். ஒருமுறை ஜமாஅத் தொழுகைக்காக இகாமத் சொல்லப்பட்டது. அப்போது ஒரு கிராமவாசி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அவர்களின் ஆடையைப் பிடித்துக் கொண்டார். அவர் ‘‘என் தேவைகளில் சில நிறைவேறவில்லை (இப்போது செய்யவில்லையெனில்) அதை நான் மறந்து விடுவேனோ என அஞ்சுகிறேன்” என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அம்மனிதருடன் சென்று அவரது வேலையை முடித்து வந்தபின் தொழவைத்தார்கள்.” (அல் அதபுல் முஃப்ரத்)


• நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘மறுமை நாளில் முஃமினின் தராசுத் தட்டில் நற்பண்புகளைவிட கனமானது வேறெதுவுமில்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ் இழி நடத்தை உள்ளவனையும் அருவருப்பாகப் பேசுபவனையும் கோபிக்கிறான்.” (ஸ{னனுத் திர்மிதி)


• நற்குணத்தைää ஈமான் ப10ரணமடைந்ததற்கான அடையாளமாக இஸ்லாம் கூறுகிறது. நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘ஈமானால் பரிப10ரணமானவர் யாரெனில் அவர்களில் குணத்தால் மிக அழகானவரே.” (ஸ{னனுத் திர்மிதி)


• உஸாமா இப்னு ஷ{ரைக் (ரழி) அவர்கள் அறிவித்த நபிமொழி சான்றாகும். நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் சமூகத்தில் எங்களுடைய தலைகளில் பறவை அமர்ந்திருப்பது போல (ஆடாமல் அசையாமல்) அமர்ந் திருந்தோம். நபி (ஸல்) அவர்களின் சபையில் எங்களில் எவரும் பேசமாட்டார். அப்போது சிலர் வந்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ‘அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிக நேசத்திற்குரியவர் யார்?’ என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள்ää ‘‘அவர்களில் குணத்தால் மிக அழகானவர்”


• நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘தராசுத் தட்டில் வைக்கப்படுவதில் நற்குணத்தைவிட மிகக் கனமான அமல் வேறெதுவுமில்லை. நற்குணம் உடையவரை அவரது நற்குணம் தொழுகைää நோன்பால் கிடைக்கும் அந்தஸ்திற்கு உயர்த்திவிடுகிறது.” (ஸ{னனுத் திர்மிதிää முஸ்னதுல் பஸ்ஸார்)


• மற்றோர் அறிவிப்பில்: ‘‘ஒரு அடியாரின் தனது நற்குணத்தால் பகலெல்லாம் நோன்பு நோற்றுää இரவெல்லாம் தொழுபவன் அந்தஸ்தை அடைந்து கொள்வார்” என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.


• நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘அப10தர்ரே! உமக்கு நான் இரண்டு குணங்களைப் பற்றி அறிவிக்கட்டுமா? அவை இரண்டும் செய்வதற்கு மிக இலகுவானவை. மறுமையின் தராசுத்தட்டில் எல்லாவற்றையும்விட மிகக் கனமானவை” என்று வினவினார்கள். அப10தர் (ரழி) ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! கூறுங்கள்” என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள்ää ‘‘நற்குணத்தையும் நீண்ட மௌனத்தையும் பற்றிப் பிடித்துகொள்ளுங்கள். எவனது கைவசம் என் ஆன்மா இருக்கிறதோ அவன் மீது ஆணையாக! இந்த இரண்டைப் போன்ற வேறு எதனாலும் மனிதகுலம் அழகு பெறவில்லை” என்று கூறினார்கள். (முஸ்னத் அப10 யஃலா)


• மேலும் கூறினார்கள்: ‘‘நற்குணம் வளர்ச்சியாகும்ää துற்குணம் அழிவாகும்ää உபகாரம் ஆயுளை அதிகப்படுத்தும்ää தர்மம் தீய மரணத்தைத் தடுக்கும்.” (முஸ்னத் அஹ்மத்)


• நபி (ஸல்) அவர்கள்: ‘‘யா அல்லாஹ் எனது தோற்றத்தை நீயே அழகுபடுத்தினாய். எனது குணத்தையும் அழகுபடுத்துவாயாக” என்ற துஆவை வழமையாகக் கூறி வந்தார்கள். (முஸ்னத் அஹ்மத்)


• ….(நபியே!) நிச்சயமாக நீர் மகத்தான நற்குணமுடையவராகவே இருக்கின்றீர். (அல்குர்ஆன் 68:4)

Spread the love
Abuyasir

Abuyasir - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්න

Website: https://yahamaga.lk/SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Yahamaga Site

Sri-Quran Site