ඉස්ලාම් කුළුණු පහ

ඉස්ලාම් දහම මූලික විශ්වාසයන් 06 මත පදනම්ව ගොඩනැඟී ඇත. එම මූලික විශ්වාසයන් පූර්ණ ලෙස පිලිගන්නා ඕනෑම කෙනෙකු ‘මුස්ලීම්’ වීමට සුදුසකම ලබයි. එම විශ්වාසයන් පිලිගෙන ‘ඉස්ලාම්’ පවසන අනිවාර්‍ය වගකීම් 05 අතුරින් පළමුවැන්න වන ‘කලිමාව’ හඳවතින්ම පිලිගෙන පැවසීමත් සමඟ ඔහු ‘මුස්ලීම්’ බවට පත්වේ. එසේ මූස්ලීම් වීමත් සමඟ (මූලික සුදුසකම් සපුරා ඇත්නම්) ඔහුට ඉස්ලාමයේ අනිකුත් වගකීම් 04 ද අනිවාර්‍ය වේ. එම වගකීමන් කුමක්ද? ඒ සදහා සපුරා තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද? යන්න පිලිබදව මෙම අඩවිය තුල සාකච්චා කල ලිපි ඔබට කියවීමට පහසුවන ලෙස මෙහි පෙලගසා ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ලිපියෙහි අරමුණයි.

කලිමාව

 ඉස්ලාම් හි අත්තිවාරම – කලිමාව

සලාතය

සලාත් හෙවත් වන්දනය
සලාතය සදහා නියමිත වේලාව – ඉස්ලාමීය විමසුමක්
  වුඵෑ නැමැති දෝවනය
අනිවාර්ය ස්නානය
සලාතයේ වුළු දෝවනය හා තයමුම්
වුළු හා තයමුම් බිඳෙන කරුණු
සලාතය සඳහා සුදුසු වස්ත‍්‍රය
සලාතයේ – අදාන් හා ඉකාමත්
ක:බාවේ දිශාවට හැරී සලාතය ඉටුකිරීම
සලාතය ඉටුකළ යුතු ආකාරය
සලාතය – නීයත් නැමැති චේතනාව
සලාතය – තක්බීර් තහ්රීමා
සලාතය – රුකුඋ කිරීම
සලාතය – රුකූවලින් නැගිටින විට
සලාතය – සුජූද් කිරිම
සලාතය – දෙවන රකඅතය
සලාතය – ඉඳුම හා ප්‍රාර්ථනය
සලාතය – තෙවන හා සතර වන රකඅත්
සලාතය – අවසාන ඉඳුමෙහි පාරායනය කළ යුතු දුආ
සලාතයෙන් පසු පාරායනය කළ යුතු දුආ
දෛනික ප්‍රාර්ථනා – තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා අවධි වූ විට…
තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා අවධි වූ විට පාරායණය කළ යුතු දුආව
කියාමුල් ලෛල් (රාත්‍රී නැමදුම)
වැසි සමයේ අනිවාර්‍ය සලාතය
ජුම්මා දේශනය හෙවත් ශුද්ධ වූ වේදිකාව අවභාවිතය – සමාජ විමසුමට
ඊද් (අවුරුදු දින) වන්දනය ඉටුකිරීම සදහා ඉස්ලාමීය ආදර්ශය

උපවාසය

උපවාසයේ මහිමය හා රමලාන් මාසය
නව සඳ දැකීම හා උපවාසය ඇරඹීම
නව මාසයක උදාව හා අල්ප දැනුමේ අදෝනාව
උපවාසය කුමක් සදහාද?
උපවාස මාසයේ උතුම් වූ වගකීම
බියබැතියන් වනු පිණිසය
ශුද්ධ වූ කුර්ආනය තුල ‘උපවාසය’
උපවාසය කවුරුන් සදහාද?
උපවාසය ලෝකොත්තර දිවිය සදහාය
නිරාහාරව හා පිපාසිතව සිටීම පමණක් උපවාසය නොවේ
උපවාසයේ නීති හා රීති
උපවාස සමයේ ‘ජිහාදය’ සදහා පෙළගැසෙමු
උතුම් වූ උපවාස මාසයේ උදාව හා ඒ සදහා අපගේ සූදානම
උපවාසය පිළිබදව විමසුමක්
මේ උපවාසය අර්ථවත් කරමූ
උගත් පාඩම් හා ඉදිරි ඉලක්ක – උපවාසය පිලිබදව විමසුමක්
කියාමුල් ලෛල් (රාත්‍රී නැමදුම)
දෛනික ප්‍රාර්ථනා – ලෛලතුල් කද්ර් රාත්‍රියේ
තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා අවධි වූ විට පාරායණය කළ යුතු දුආව
දෛනික ප්‍රාර්ථනා – රාත්‍රී නැමදුම ආරම්භයේ දී…
ෆිත්රා තුලින් ඉස්ලාම් කියාපාන අසමසම ආදර්ශය
ඊද් (අවුරුදු දින) වන්දනය ඉටුකිරීම සදහා ඉස්ලාමීය ආදර්ශය
උපවාසයක් ගැන කතා කරන එකම දහම ඉස්ලාම් ද ?
උපවාසයේ නිමාව අභියස හිඳ ප්‍රාර්ථනාවක් එක් කරමු

සකාතය

 
සzකාත් (සකාත්) පිලිබදව විමසුමක්
ඉස්ලාම් පවසන බදු ක්‍රම හා හි ජිසියා බද්ධ

හජ්

හජ් වන්දනය හා නබි ඉබ්බ්‍රාහීම් (අලෛ) තුමා
බක්කාවේ පිහිටා ඇති ලොව ප්‍රථම දෙව් මැදුර
ශුද්ධ වූ දේවස්ථානය හා පාරිශුද්ධත්වය
හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය
26 දින නිවාඩුවට මොකද වුණේ?

Social Share