නව වසරක උදාව හා ඉස්ලාමීය මඟපෙන්වීම

2020 නව වසර උදාවත් සමඟ නව වසර සදහ වූ සුභපැතුමන් හතරවටින් ප්‍රකාශ වෙමින් ඇත. මේ මොහොතේ බහුතර මුස්ලීම් ප්‍රජාව එවැනි සුභ පැතුමන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැලකී සිටින අතර සමහරක් මුස්ලීම්වරුන් එවැනි සුභ පැතුමන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැලකී සිටින බවට සමාජ ජාලයන් ඔස්සේ ප්‍රකාශයන් නිකුත් කරන ආකාරයක් ද දක්නට ඇත. මෙවන් පසුබිමක මේ විෂය එනම්, ‘නව වසරක උදාව හා ඒ පිලිබදව ඉස්ලාම් හි ස්ථාවරය’ පිලිබදව සමාජයට කිසියම් අවබෝධයක් ලබාදීමට අදහස් කරමි.
ඉස්ලාමීය දින දර්ශකයට අනුව වර්ෂය නිර්ණය කරන්නේ කෙසේ ද? යන්න ප්‍රථමයෙන් විමසා බැලීම අත්‍යඅවශ්‍ය වේ. ජාත්‍යන්තරය පිලිගත් (වත්මන් අපේ) දින දර්ශනයට අනුව දින 28, 29, 30 හෝ 31 ක් මාසයක් ලෙසත් මාස 12 ක් වර්ෂයක් ලෙසත් හැදින්වේ. ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනයට අනුව වර්ෂය මාස 12 ක් පදනම් කරගෙන නිර්ණය කරන්නා සේම ඉස්ලාම් දහම ද ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ (9-36) වාක්‍යය මඟින් වර්ෂයකට මාස 12 ක් යන්න මීට වසර 1400 කට පෙරම පහත ආකාරයට අවධාරනය කරයි, එනම්,

අහස හා පොලොව මැවූ දා පටන් අල්ලාහ් (දෙවියන්) හමුවේ (වර්ෂයකට) මාස ගණන 12 කි

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනය සේම ඉස්ලාමීය වර්ෂයටත් මාස 12 ක් යන්න පැහැදිලිය. එපමණක් නොව එම මාස 12 සදහා ඉස්ලාමීය ලෝකය නම් 12 ක් ද මුස්ලීම් සමාජයට හදුන්වා දී ඇත. එය පිළිවෙලට පහත ආකාරයට වේ.

 1. මුහර්රම් මාසය
 2. සෆර් මාසය
 3. රබියුල් අව්වල් මාසය
 4. රබියුල් ආහිර් මාසය
 5. ජමාතුල් අව්වල් මාසය
 6. ජමාතුල් ආහිර් මාසය
 7. රජබ් මාසය
 8. ෂහ්බාන් මාසය
 9. රමලාන් මාසය
 10. ෂව්වාල් මාසය
 11. දුල්කහ්දා මාසය
 12. දුල්හජ් මාසය
  ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනයේ ආකාරයට ම වසරකට මාස 12 ක් ලෙස ඉස්ලාම් හදුන්වා දුන්නත්, එහි සමානකම් මෙන්ම අසමානකම් ද ගණනාවක් ඇත. එහි ප්‍රධාන ම පරස්පරය නම්, ‘වසරකට අයත් දින ගණනයි’. ඒ පිලිබදව විමසා බලන්නේ නම්,

ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව වර්ෂයකට දින කීයක් අයත් වෙනවාද?. මෙම ගැටළුවට මෙහිදී පැහැදිලි පිලිතුරක් සොයාගත ‍නොහැක. එයට හේතුව ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ මාසය ගණනය කරන්නේ චන්ද්‍රයා පදනම් කරගෙන වීමත්, චන්ද්‍රමාසය 29 හෝ 30 ලෙස අවසන් වීමත් හේතුවෙනිඑ එසේ වුවත් එය පිළිිබඳව දළ අවබෝධයක් ලබාගත හැක. එනම්

• ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව මාසයකට උපරිම දින 30කි. වර්ෂය තුළ සෑම මාසයක්ම දින 30 න් අවසන් වුවා යැයි උපකල්පනය කලේ නම්, වර්ෂයට දින
30 x 12 = 360
• ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව මාසයකට අවම දින 29කි. වර්ෂය තුල සෑම මාසයක්ම දින 29න් අවසන් වුවා යයි උපකල්පනය කලේ නම්, වර්ෂයට දින
29 x 12 = 348

ඉහත ගනනය කිරීමට අනුව එක් කාරණයක් පැහැදිලිය. එනම්, වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තරය තුල භාවිතා කරන වර්ෂයකට දින 365 යන්න ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය කිසිවිටෙකත් අභිබවා නොයන බවයි. ඒ අනුව ඉස්ලාමීය වර්ෂය ජාත්‍යන්තරය තුල භාවියේ පවතින වර්ෂය (එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂය) ට වඩා අඩු දින ගණනක් පවතින බව පැහැදිලිය. එසේ නම් සැබැවින්ම ඉස්ලාම් පවසන (චන්ද්‍රයා පදනම් කරගත්) වර්ෂය සදහා දින කීයක් තිබෙනවා ද? යන්න දැන් විමසා බලමු.

සුර්යයාට සාපේක්ෂව පෘථිවියේ චලිතය පදනම් කරගෙන දින, මාස හා වර්ෂ (ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනය තුල) වර්තමානයේ තීරණය වුවද ඉස්ලාමීය දිනය, මාසය හා වර්ෂය තීරණය වන්නේ සුර්යයාට සාපේක්ෂව පෘථිවිය හා චන්ද්‍රයා යන දෙකෙහි චලිතය පදනම් කරගෙන ය. ඒ අනුව පෘථිවිය වටා චන්ද්‍රයා ගමන් කිරීමට ගතවන කාලය චන්ද්‍ර මාසය හෙවත් ඉස්ලාමීය මාසයක් ලෙස හැදින්වේ. මේ සදහා ගතවන කාලය වර්තමාන ගණනය කිරීමන්ට අනුව දින 29 යි පැය 12 යි විනාඩි 44 ක් වේ.

ඉහත සදහන් (9-36) ශුද්ධ වූ කුර්ආන් වාක්‍යයට අනුව වර්ෂයකට මාස 12 ක්ම වන නිසා ඉස්ලාමීය වර්ෂයකට අයත් දින ගණන වන්නේ,

• මසක අයත් කාලය – දින 29 පැය 12 විනාඩි 44 යි
• ආසන්න වශයෙන් – දින 29.5
• වර්ෂයකට අයත් දින – 29.5 x 12 = 354

ඉහත ගණනය කිරීමට අනුව ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ වර්ෂයකට අයත් දින ගණන වන්නේ දින 354 කි. එය වර්තමාන ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනයට (දින 365) අනුව පවතින දින ගණන හා සලකන විට දින 11 ක වෙනසකි. මේ අනුව ඉස්ලාමීය වර්ෂය හා ක්‍රිස්තු වර්ෂය අතර දින ගණනාවක පරතරයක් පවතින බව හොදින් පැහැදිලිය. මෙම ස්ථානයේ දී පාඨක ඔබේ අවධානය සදහා මෙම මාතෘකාවට අදාලව ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පවසන විශ්මිත හෙලිදරව්වක් ඔබේ බුද්ධිමත් අවදානයට ගෙන එන්නට කැමැත්තෙමි. එනම්,

ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ 18 වන පරිච්ඡේදයේ, කෲර පාලකයෙකුට බියේ ගුහාවක සැඟවුණු එක්තරා තරුණ කන්ඩායමක් පිළිබඳව වූ ඉතිහාස කථාවක් දීර්ඝ ලෙස විස්තර විස්තර කරයි. (එම පරිච්ජේදය කියවන්න) එම පරිච්ජේ‍දයේ එක්තරා ස්ථානයක ඔවුන් එම ගුහාව තුල රැදීසිටී කාලය පිළිබඳ පැවසීමේ දී ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 18-25 වාක්‍යය මෙසේ පවසයි,

ඔවුන් තම ගුහාව තුල වසර 300 ක් හා තවත් වසර 09 ක් රැදී සිටියේ ය.

ඉහත කුර්ආන් වාක්‍යය බැලූ විට පැහැදිලි වන්නේ ඔවුන් (එම පිරිස) වසර 309 ක් එම ගුහාව තුල රැදී සිට ඇති බවයි. නමුත් අල්ලාහ් (දෙවි) එය තුන්සීය නවයක් යයි නොපවසා වසර තුන්සීයකතුත් තවත් වසර නවයකුත් යනුවෙන් වෙන් කොට පැවසීම මෙහි බුද්ධිමත් අවදානයට ගතයුතු කාරණයක් වේ. අල්ලාහ් (දෙවි) කිසිදු වාක්‍යයක් ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ අනවශ්‍ය ලෙස නොපවසනවා යන්න මුස්ලීම්වරුන් වන අපගේ දැඩි විශ්වාසයයි. එසේනම් මෙහි අල්ලාහ් (දෙවි) අවදාරණය කරන්නේ කුමක්ද? යන්න තරමක් ගැඹුරින් විමසා බලමු.

ඉහත 18-25 හි ශුද්ධ වු කුර්ආනයේ පවසන කාලය පහත ආකාරයට ගණනය කරමු.

වසර 300 යන්න ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව සැලකූ විට (ඉහත ගනනය කිරීමන්ට අනුව) සෑම වසරකටම දින 11 ක වෙනසක් පවතින නිසා වසර 300 සදහාම ඇති වන මුළු වෙනස (300 x 11 අනුව) දින 3300 වේ.

සූර්යයා පදනම් කරගත් වර්තමාන දින දර්ශනයට වර්ෂයකට අයත් කාලය වන්නේ ආසන්න වශයෙන් දින 365 යි පැය 5 යි විනාඩි 48 යන්නයි.

• පැය 5 යි විනාඩි 48 යන්න දින බවට පරවර්තනය කලේ නම්,
ඉහත කාලය විනාඩිවලට පරිවර්තනය කිරීම
(පැය 5 x 60) + 48 = විනාඩි 348

ඉහත කාලය දින බවට පරිවර්තනය කිරීම
විනාඩි 348 / 1440 (දිනකට ඇති විනාඩි ගණන)
= 0.241666666666
මෙය ආසන්න වශයෙන් 0.24 වේ

ඉහත ගණනය කිරීමට අනුව වර්තමානයේ භාවිතයේ පවතින වර්ෂයකට අයත් දින ගණන වන්නේ
365 + 0.24 = 365.24 යන්නයි.

දැන් ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව වසර 300 සැලකීමේ දී වැඩි වන දින (3300) ගණන වර්තමාන ජාත්‍යන්තරයේ භාවිතයේ පවතින දින දර්ශනයට අනුව ගණනය කලේනම්,
3300 / 365.24 = 9.0351
එය ආසන්න වශයෙන් වසර 9 කි.

ඉහත සදහන් කාරණය සාරාංශ කොට පවසන්නේ නම්,
“ඔවුන් ගුහාව තුල රැදී සිටී කාලය ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව වසර 309 ක් වුවද වර්තමාන ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනයට අනුව එය වසර 300 කි”

ඉහත 18-25 වක්‍යය පිළිබඳව බුද්ධිමත්ව අවදානය යොමු කරන ඕනෑම කෙනෙකු හට ශුද්ධ වූ කුර්ආනය දිව්‍යමය හෙලිදරව්වක් යන්නත්, එය දායාද කල අල්ලාහ් (දෙවි)ගේ අසම සම ඥානයත් වටහා ගැනීම අපහසු නොවේ. එපමණක් නොව මීට වසර 1400 කට පෙර මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් මඟින් සමාජයට ප්‍රකාශ වූ මෙම කුර්ආනය තුල ඉහත සංකීර්ණ ගණනය කිරීම පැවතීම ශුද්ධ වූ කුර්ආනය දිව්‍යමය අනාවර්ණයක් මිස මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ කල්පිතයක් නොවන බවටද පැහැදිලි සාක්ෂියකි.

දැන් නැවතත් මාතෘකාවට අවදානය යොමු කලේනම්, ඉහත පැහැදිලි කිරීමන් අනුව ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය හා වර්තමානයේ ලොව භාවිතා වන ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනය අතර ඇති වෙනස ඔබට මනාව පැහැදිලි වියයුතුය. නමුත් මෙහි තවත් ප්‍රශ්නයක් ද ඔබට මතුවනු ඇත.

ඒ වර්තමාන ලොව පිලිගෙන සිටින දින දර්ශනය ‘ක්‍රිස්තු වර්ෂ’ නමින් යේසුස් තුමාගේ උපත පදනම් කරගෙන හදුන්වයි. ඒ අනුව මේ ගෙවී යන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2020 යි. ඒ ආකාරයට ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය සදහා ද නමක් තිබෙනවා ද? එය කුමන සිද්ධියක් පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වූවක්ද? යන්නයි. මෙම කාරණය ද පැහැදිලි ලෙස අවබෝධ කර ගැනීම තුල ඉහත මාතෘකාව තවත් හොදින් වටහාගත හැකිවනු ඇත. එසේනම් ඒ පිලිබදව දැන් විමසා බලමු.

මුස්ලීම්වරුන් සදහා ඔවුනට ආවේණික වර්ෂ නම් කිරීමක අවශ්‍යතාවයක් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ අභාවය දක්වා මුස්ලීම් සමාජය තුල පැවතුණේ නැත. එම නිසා සමාජයේ සුවිශේෂි සිදුවීමන් පදනම් කරගෙන ඒ ඒ වර්ෂයන් නම් කරන ක්‍රමවේදයක් එවකට සමාජයේ පැවතුණි. උදාහරණයක් ලෙස වරක් ‘කව්බාව’ (මක්කාවේ පිහිටි ශුද්ධ වූ දේවස්ථානය) විනාශ කිරීමට ඇත් සේනාවක් පැමිණීම හේතුකොට ගෙන එතැන් පටන් ඉදිරි වර්ෂ ‘ඇත් වර්ෂ’ යනුවෙන් හදුන්වන ලදී. ඒ අනුව මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් උපදින්නේ 01 වැනි ඇත් වර්ෂයේදී ය. මේ ආකාරයට වර්ෂය ගණනය කිරීම පැවත ආවද මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ අභාවයෙන් පසු දෙවන පාලකයා වූ උමර් (රලි) තුමාගේ කාලයේ මුස්ලීම් සමාජයෙන් ‘මුස්ලීම්වරුන් සදහා වූ දින දර්ශනයක් අවශ්‍යයි’ යන අදහස් ඉදිරිපත් වන්නට වි‍ය. ඒ සදහා විවිධ යෝජනා ද ඉදිරිපත් වන්නට විය. ඉන් කිහිපයක් මෙහි සදහන් කරන්නේ නම්,

• මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ උපත පදනම් කරගෙන එතැන් පටන් වර්ෂය ගණනය කිරීම.
• මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ අභාවය පදනම් කරගෙන එතැන් පටන් වර්ෂය ගණනය කිරීම.
• මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ් (දෙවියන්) ගේ දූතයා බවට පත් වූ සිදුවීම් පදනම් කරගෙන එතැන් පටන් වර්ෂය ගණනය කිරීම.
• මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් තම උපන් බිම අතහැර ඉස්ලාම් විරෝධීන්ගෙන් දිවි බේරාගෙන මක්කාවේ සිට මදීනාවට පලා ගිය සිදුවීම පදනම් කරගෙන එතැන් පටන් වර්ෂය ගණනය කිරීම.

මේ ආකාරයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා විශාල සංඛ්‍යාවක් අතුරින් අවසානයේ දී ‘මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් තම උපන් බිම අතහැර ඉස්ලාම් විරෝධීන්ගෙන් දිවි බේරාගෙන මක්කාවේ සිට මදීනාවට පලාගිය සිදුවීම (හෙවත් ‘හිජ්රතය’) පදනම් කරගෙන එතැන් පටන් ගණනය කිරීම’ යන්න තීන්දු විය. මෙයට විශේෂ හේතුවක් ද ඇත. ඒ ඉස්ලාමීය ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් තම උපන් බිම වන මක්කාව අතහැර මදීනාවට පලායාම සදහන් කළ හැකි වීම ය. මෙය අරාබි භාෂාවෙන් ‘හිජ්රත්’ යැයි පවසයි. මෙය මුස්ලීම් සමාජය මුහුණ පෑ අවාසනාවන්ත එසේත් නැත්නම් පරාජිත අවස්ථාවක් ලෙස පෙනුණද මෙම ගමන තුල ඉස්ලාම් දහම යළි කිසිදු දිනක විනාශ කළ නොහැකි ස්ථාවර අත්තිවාරමක් ගොඩනැඟුණු අවස්ථාවක් විය. මේ නිසා එම අවස්ථාව පදනම් කරගෙන ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය සැකසීම ඇරඹුණි.

ඒ අනුව මුස්ලීම්වරුන්, ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ වර්ෂය නම් කරන ලද්දේ ‘හිජ්රි’ යනුවෙන් වන අතර ප්‍රථම වර්ෂය හිජ්රි 01 යනුවෙන් නම් කරන ලදී. ඒ අනුව මේ ගෙවී යන්නේ හිජ්රි 1441 වන වර්ෂයයි. එසේම ඉස්ලාමීය ක්‍රමයට වසරේ මුල් මාසය ‘මුහර්රම්’ නම් මාසය වන අතර අද දිනය වන්නේ (2020/01/01 දිනට) හිජ්රි 1441 ජමාතුල් ආහිර් 06 යන්නයි. මෙවර ඉස්ලාමීය නව වසර හිජ්රි 1441 මුහර්රම් මාස 01 වන දිනයේ උදාව සිදුවූයේ වර්තමාන ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනයට අනුව 2019 සැප්තැම්බර් 01 වන දිනයයි. ඒ අනුව 2020/01/01 මේ උදාවී ඇත්තේ ඉස්ලාමීය නව වසර නොවන බව පැහැදිලිය. එසේම මෙතැනදී පැවසිය යුතු කාරණය නම්, වසරක් තුල සැමරුම් දින දෙකක් ඉස්ලාම් පෙන්වා දේ. එනම්,

 • ඊදුල් අල්හා (රමලාන් මාස අවසානයේ උදාවන අවුරුදු දිනය)
 • ඊදුල් ෆිතුර් (හජ් මාසයේ උදාවන අවුරුදු දිනය)

මීට අමතරව සෑම සතියකම සිකුරාදා දිනය උත්සවාකාරයෙන් ගැනීම මුස්ලීම් සමාජයට ඉස්ලාම් පෙන්වාදෙන ආදර්ශයකි. ඒ හැර ඉස්ලාමීය වර්ෂයේ මුල් මාසයේ පලමු දිනය හෝ වෙනත් දිනයක් උත්සවාකාරයෙන් සැමරීම ඉස්ලාමීය මඟපෙන්වීමක් නොවේ. විශේෂයෙන් උපන්දින සැමරීම ඉස්ලාම් දහමට අනූකූල කාරණයක් නොවන නිසා යේසූස් තුමාණන්ගේ උපත මුල් කරගෙන සමරන නව වසරේ උදාව ඉස්ලාම් මුස්ලීම් සමාජයට පෙන්වා නොදෙන වැරදි ආදර්ශයකි. යන්න පමණක් අවසාන වශයෙන් ඔබේ දැඩි අවදානයට තබමින් මෙම ලිපිය අවසන් කරමි.

අබු යාසිර්

Social Share

Leave a Reply