සලාතය ඉටුකළ යුතු ආකාරය

සලාතයට ආදර්ශය වන්නේ නබි (සල්) තුමාණන්ය.

එකම ගමක එකම දේවස්ථනයක සලාතය ඉටුකරන කිහිපදෙනෙක් ගැන අවධානය කළහොත් කෙනෙකුගේ සලාතයත් තවත් කෙනෙකුගේ සලාතයත් අතර විශාල වෙනසක් දැකිය හැක. නබි (සල්) තුමාණන් පෙන්වා දුන් ආකාරය ගැන නොදැනුවත් කම මෙයට හේතුවයි. බුහාරි ග‍්‍රන්ථයේ 631 වන හදීසයේ මෙසේ සඳහන් වේ.

මම සලාතය ඉටුකිරීම ඔබ දුටුවේ කෙසේද එසේම ඔබත් සලාතය ඉටුකරන්න

යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත. ඒ අනුව නබිතුමාණන් කෙසේ සලාතය ඉටුකලේ ද යන්න දැන් විමසා බලමු.

 

මෙම ලිපිය ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වන්න…

ඉබුනු ජමීල්

 

Social Share