සලාතය – සුජූද් කිරිම

සුජූද් කිරීම

රුකූඋ වල සිට නගිට රබ්බනා ලකල් හම්ද් කීමෙන් පසු අල්ලාහු අක්බර් කියා සජදා කළ යුතුවේ. සජදාවට යන විට දනහිස් දෙක පොළොවේ තැබීමට පෙර පළමුවෙන් අත් දෙක බිම තැබිය යුතුයි. “ඔබලා අතුරින් කෙනෙකු සජදා කරන විට තම අත් දෙක තැබීමට පෙර දනහිස් දෙක(බිම) නො තබන්නැ”යි නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත.(සාක්‍ෂි : නාසඊ 1076). අත් දෙක බිම තැබීමෙන් පසු දනහිස් දෙක ද පොළොවේ තැබිය යුතුයි.

සජදා කරන විට පොළොවේ ගෑවිය යුතු අවයවයන් :-

 • සජදා කරන විට නළල නාසය හා අල්ල දෙක, දනහිස් දෙක, පාද දෙකේ ඇඟිලි තුඩු යන අවයවයන් බිම ගෑවෙන ආකාරයට තැබිය යුතුය.
 • පාදවල ඇඟිලි නමා කිබ්ලාව දෙසට හරවා තබාගත යුතුයි.
 • කකුල් දෙක එක්කොට තබාගත යුතුයි.
 • ඇඳුම හෝ කොන්ඩය බිම ගෑවිම නොවැළෙක් විය යුතුයි.
 • අත් දෙක කනට කෙළින් හෝ උරහිසට කෙළින් හෝ තබාගත යුතුයි.
 • අත් දෙක කලවා ප‍්‍රදේශයේ නොගෑවෙන පරිද්දෙන් ද වැළමිට බිම නොගෑවෙන පරිදි උස්කර ද තබාගත යුතුයි.
 • කලවා ප‍්‍රදේශය හා උදරය එක්නොවෙන ආකාරයට තබාගත යුතුයි.

සජදාවෙහි පාරායණය කළ යුතු දුආ…

සජදාවේ සිටින විට අල් කුර්ආන් වැකි පාරායණය නොකළ යුතු අතර පහත සඳහන් දුආවන්ගෙන් තමන් කැමැති එකක් හෝ කිහිපයක් පාරායනය කළ හැකිය.

 1. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

සුබ්හාන රබ්බියල් අ:ලා (මෙය තෙවරක් පාරායනය කළ යුතුය.) (මුස්නද් අහ්මද් 3334)

 1. اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

අල්ලාහුම්ම ලක සජද්තු වබික ආමන්තු වලක අස්ලම්තු සජද වජ්හිය ලිල්ලදී(z) හලකහූ වසව්වරහු වෂක්ක සම්අහූ වබසරහූ තබාරකල්ලාහු අහ්සනුල් හාලිකීන්                  (සහීහ් මුස්ලිම්  1419)

 1. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බනා වබිහම්දිකල්ලාහුම්මග්ෆිර්ලී

(සහීහුල් බුහාරී 794,817,4293,4968,4967)

 1. اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

අල්ලාහුම්ම අඌදු()  බිරිලාක මින් සහතික් වබිමුආෆාතික මින් උකූබතික්, ව අඌදු() බික මින්ක්, ලා උහ්සී සනාඅන් අලෛක  අන්ත කමා අස්නයිත අලා නෆ්සික්.

(සහීහ් මුස්ලිම් 839)

 1. اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

අල්ලාහුම්ගෆිර්ලී සන්බී කුල්ලහූ දික්කහූ වජිල්ලහූ ව අව්වලහූ ව ආහිරහූ වඅලානියතහූ වසිර්රහූ

(සහීහ් මුස්ලිම් 833)

ඉහත සඳහන් දුආවන් තමන්ට අභිමත වාර ගනනක් සුජීදයේ සිටින විට පාරායනය කළ හැකි අතර තම අවශ්‍යතාවයන් තම මව්බසින්ම ඉල්ලා සිටීමටද හැකිය. නබි (සල්) තුමාණෝ මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ.

සජදාවෙහි වැඩියෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔබලාගේ ප්‍රාර්ථනාවන් පිළිගනු ලැබීමට එය(එම ස්ථානය) ඉතාමත් සුදුසු ය.

දැනුම් දෙන්නා – ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි)

ග්‍රන්ථය – මුස්ලිම් (824)

සජදා දෙකක් අතර

ඉහත ප්‍රාර්ථනාවන් සුජූදයේ පාරායනය කිරීමෙන් පසු අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් පවසමින් හිස ඔසවා වම් පාදය මත වාඩි වී දකුණු පාදයේ ඇඟිලි කිබ්ලාව දෙසට හරවා අසුන් ගත යුතුවේ. මෙසේ අසුන් ගෙන පහත දුආවලින් එකක් උසුරිය යුතු ය.

 1. رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

රබ්බිග්ෆිර්ලී, රබ්බිග්ෆිර්ලී

(සුනන් නසාඊ – 1133)

 1. رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي

රබ්බිග්ෆිර්ලී, වරහම්නී, වජ්බුර්නී, වර්සු()ක්නී, වරෆග්අ:නී

(සුනන් ඉබ්නු මාජා – 888 – ෂාමිලා -898)

ඉහත දුආවලින් එකක් හෝ දෙකම පාරායනය කිරීමෙන් පසු පළමු සජදාව කළ ආකාරයටම දෙවන සජදාවත් කළ යුතුයි. දෙවන සජදාවත් සමග රකඅත් එකක් සම්පූර්ණ වේ. දැන් දෙවන රකඅතය සඳහා නැගිටිය යුතු වේ.

සජදා කර නැගිටින විට සජදා දෙක අතර වාඩි වූ ආකාරයට, වාඩි වී අත් දෙක පොළවේ තබා නැගිට කෙළින් සිටගත යුතු ය.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»

නබි (සල්) තුමාණෝ ඔත්තේ රකඅත් ඉටුකර නැගිටින විට අසුන් නොගෙන නැගිට සිට ගන්නේ නැත.

( සහීහුල් බුහාරී 823)

ඉබුනු ජෙමීල්

Social Share

2 thoughts on “සලාතය – සුජූද් කිරිම

 1. සජදා කරන විට අත් දෙක තැබීමට පෙර දනහිස් දෙක බිම තිබ්බොත් සලාතය බිදෙහිද?

  1. සජදා කරන විට අත් දෙක තැබීමට පෙර දනහිස් දෙක බිම තැබීම නොසුදුසු බව දිව්‍යමය මඟපෙන්වීම අනුව අපට පවසන්නේ අල්ලාහ් (දෙවි)ගේ දූතයාණන් වන මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ය. එතුමාණන් අවවාදාත්මක ලෙස මෙසේ පවසා තිබියදී ඔබ විමසන ආකාරයේ ප්‍රශ්නයකට ඉස්ලාම් දහම තුල ඉඩත් නැත. මන්ද සලාතය සම්බන්ධයෙන් නබිතුමාණන්ගේ පොදු අවවාදය,
   ‘මා සලාතය කෙසේ ඉටුකරන්න ඔබ දුටුවේ ද එසේම ඔබත් සලාතය ඉටුකරන්න’ (මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය – බුහාරී) යන්නයි.

Leave a Reply