දෛනික ප්‍රාර්ථනා

පරිපූර්ණ දහමක් වූ ඉස්ලාම් මනුෂ්‍යාගේ සෑම සියළු ක්ෂේත්‍රයක්ම හොදින් විමසා බලා ඔහුගේ ලෞකික මෙන්ම ලෝකොත්තර විමුක්තිය සදහා විවිධ වූ ආදර්ශයන් ද ලබාදෙයි. ශුද්ධ වූ කුර්ආනය තුලින් හා ‘හදීස්’ නම් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශ මඟින් මෙසේ මිනිස් සමාජයට ලබාදෙන ආදර්ශ අතර මනුෂ්‍යාගේ දෛනික කටයුතුවල  එනම්, දවසේ අවදි වූ මොහොතේ පටන් නැවත නින්දට යන මොහොත දක්වා විවිධ අවස්ථාවන් හි පාරායනය කලයුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ද එකකි. දෛනික දිවිය තුල විවිධ අවස්ථාවල පාරායනය කරන  ලෙස නබිතුමාණන් මුස්ලීම් සමාජයට පෙන්වාදුන් එවැනි ‍දෛනික ප්‍රාර්ථනාවන් මුස්ලීම්වරයෙකුගේ ලෞකික දිවියට මෙන්ම ලෝකොත්තර දිවියට ද ඉතා වැදගත් වන බව ඉස්ලාම් අවදාරණය කරන නිසා මෙම ලිපිය තුලින් ඔබේ පහසුවට එවැනි ප්‍රාර්ථනාවන් පෙලගසන්නට අදහස් කරමි.

මේ යටතේ ඉදිරිපත් කරන දෛනික ප්‍රාර්ථනා කියවීමට මෙහි Click කරන්න…

 

අබූ අර්ශද්

 

Social Share

Leave a Reply