පාලකයා කෙරෙහි ජනතාවට පැවරෙන වගකීම්

බනූ ඉස්රාඊල්වරුන් පාලනය කළේ නබිවරුන්මය. නබිවරයෙක් මිය ගිය විට තවත් නබිවරයෙක් පහළ වන්නේය. මගෙන් පසු නබිවරුන් පහළ වන්නේ නැත. කලීෆාවරු(මගේ නියෝජිතයෝ) අධික සංඛ්‍යාවක් පහළ වන්නෝයැ”යි නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළහ. එවිට සහගාමීහු “අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෙනී ඔවුන් පිළිබඳව අපට කුමක් කියන්නේදැ?යි විමසූහ. එවිට එතුමාණෝ —ඔවුන්ගෙන් පළමුවෙන් බයිඅත් (ප්‍රතිඥා දුන්) තැනැත්තාට එය සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කරන්න. ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඔවුන්ට ලබා දෙන්න. නුඹලාගේ අයිතීන් අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලන්න. මන්ද නියතවශයෙන්ම අල්ලාහ් තම වැසියන් පාලනය කළ ආකාරය ගැන ඔවුන්ගෙන් විභාග කරන්නේ ය.”

දන්වන්නේ :- අබූ හුරෙයිරා (රලි) – ග්‍රන්ථය :-බුහාරී, මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමා කළ ප්‍රකාශයකට සවන් දුනිමි. “නුඹලාගේ නායකයින්ගෙන් වැදගත් අය වනුයේ නුඹලා ඔවුන්ට ආදරය කරන ඔවුන් නුඹලාට ආදරය කරන ඔවුන්ට නුඹලා ප්‍රාර්ථනා කරන නුඹලාට ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරන නායකයින්ය. නුඹලාගේ නායකයින්ගෙන් නරක අය වනුයේ නුඹලා ඔවුන් ප්‍රිය නොකරන ඔවුන් නුඹලා ප්‍රියා නොකරන නුඹලා ඔවුන්ට ශාප කරන ඔවුන් නුඹලාට ශාප කරන නායකයින්ය. ප්‍රකාශක (අවුෆ බින්මාලික්) තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරමින් “අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෙනි එසේ නම් අප ඔවුන් සමග සටන්වදින්නේ?” දැයි අසුවෙමි. එවිට එතුමාණෝ “නැහැ නුඹලා සමග සලාතය  නිරතව සිටිනතාක්, නැහැ නුඹලා සමග ඔවුන් සලාතයේ නිරතව සිටිනතාක් කල්” යැයි දෙවරක්ම ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :-අවුෆ් බින් මාලික් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

අබ්දුල්ලා බින් උමර් (රලි) තුමා  විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “තමා කැමති දෙයක් පිළිබඳව හෝ අකමැති දෙයක් පිළිබඳව හෝ (තම පාලකයින් කියන දෙයක්) සවන්දීම හා අවනතවීම මුස්ලිම් මිනිසෙකුගේ වගකීමකි. එහෙත් පාපයක් කරන ලෙස විධානය කරන්නේ නම් එයට සවන්දීමද අවනතවීමද තහනම් වන්නේ යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :-අබ්දුල්ලා බින් උමර් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී,මුස්ලිම්

කවරෙකු නායකයාට අවනත වීමෙන් වැළකී සිටින්නේද ඔහු කිසිම සාධකයක් නොමැති අයෙකු සේ විනිශ්චය දිනයේදී අල්ලාහ් හමුවට යන්නේය. කවරෙකු බයිඅත් (නායකයා ඉදිරියේ ප්‍රතිඥා) නොදී මරණයට පත්වන්නේද ඔහු අඥානයකුසේ මිය යයි” යනුවෙන් නබි (සල්)තුමාණන් ප්‍රකාශ කරනු තමා ඇසූ බව අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් (රලි) විසින් දැනුම් දෙන ලදී.

දන්වන්නේ :- අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් (රලි) – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව අනස් (රලි) තුමා විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “සවන් දෙන්න.(අල්ලාහ්ට) අවනතවන්න. වියළි මිඳිගෙඩියක හැඩ සහිත හිසක් ඇති හබෂි (කළු ජාතික) වහලෙක් නුඹලාගේ පාලකයෙකු ලෙස පත්වූවත් (ඔහු කියන දේට සවන් දෙන්න. ඔහුට කීකරුවන්න.

දන්වන්නේ :- අනස් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී

අපි නබි (සල්) තුමාණන් සමග ගමනක් යද්දී නවාතැනක බැසගතිමු. ඒ අවස්ථාවේ අපෙන් සමහරු කූඩාරම් සකස් කළහ. සමහරුන් ඊතල හරඹ පුහුණුවීමේ යෙදුන අතර තවත් සමහරෙක් සතුන්ට කෑම කවමින් සිටියහ. එවිට නබි (සල්) තුමන්ගේ කැඳවුම් කරු “අස්සලාතු ජාමියා” සමූහ සලාතය ඉටු කරන්න සූදානම් යැයි කැඳවිය. වහාම නබි (සල්) තුමාණන්  ළඟට පැමිණියෙමු. ඒ අවස්ථාවේ එතුමාණෝ මෙසේ පැවසූහ.”තමා දන්න යහපත් දේ (තම ගෝත්‍රියින්ට දැනුම් දීමත් තමා දැනගත් අයහපත් දේ ගැන (තම ගෝත්‍රිකයින්ට) අවවාද කිරීමෙත් වගකීමෙන් යුතුව ඉටු නොකළ කිසිම නබිවරයෙකු මට කලින් පැමිණියේ නැත. නියතවශයෙන්ම නුඹලාගේ මෙම පරම්පරාවේ විමුක්තිය මෙම පරම්පරාවට කලින් ජීවත්වූ පරම්පරාවට භාරවිය.(ඔවුන් අනුගමනය කිරීම මත පවතී.) මෙම පරම්පරාවෙන් පසුව පැවත එන්නන් හට පරීක‍ෂණ හා නුඹලා නොහඳුනන දේවල්ද පැමිණිය හැක. ඒවායින් සමහරක් විසින් සමහරක් සුළුකොට සිතීමට සලස්වයි. (දෙවන පරීක‍ෂණය පැමිණි විට පළමු පරීක‍ෂණය සුළුවෙන් පෙනෙයි.) පරීක‍ෂණයක් පැමිණි විට විශ්වාස වන්තයා “මෙය මගේ විනාශයයි” කියා ප්‍රකාශ කරයි. ඒ කරදරයෙන් මිදීමෙන් පසු තවත් කරදරයකට මුහුණු දෙයි. ඒ අවස්ථාවේද විශ්වාස වන්තයා “මෙයනම් මගේ විනාශයමතමයි” යන්නෙන් ප්‍රකාශ කරයි.(ඒ තරමට පරීක‍ෂණයන් ගලාගෙන එයි. එම අවස්ථාවේ ඉවසීමෙන් යුතුව තම විශ්වාසය මත ස්ථාවරව සිටිය යුතුයි) එමනිසා කවරෙකු තමාව අපායෙන් ඈත් කර ස්වර්ගයට ඇතුළත් කර ගැනීමට කැමතිවන්නේද ඔහු අල්ලාහ් සහ විනිශ්චය දිනය කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නෙකුව සිටියදීම මරණයට පත් විය යුතුය. ජනතාවගෙන් ඔහුට කුමක් සිදුවිය යුතු දැයි සිතන්නේද එයම ඔහු ජනතාවට ඉටු කළ යුතුය. කවරෙකු නායකයෙකු ඉදිරියේ “බයිඅත්” කර ඔහුට තම අතින් හදවතට එකඟව පොරොන්දුව ලබාදෙන්නේද තමාගේ ශක්ති පමණින් පහසු කාර්යයන්හිදී ඔහුට අවනත විය යුතුය. වෙන කෙනෙක් එම නායකයා සමග සටනට පැමිණියොත් ඔහුට විරුද්ධව සටන් කළ යුතුය.

දන්වන්නේ :- අබ්දුල්ලාහ් බින් අසරු (රලි) – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලීම්

සලමා බින් යසීද් අල්-ජු:ෆීයියු (රලි) නබි (සල්) තුමාණන් හමුවී “අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෙනී, ඔවුන්ගේ අයිතීන් අපෙන් ලබා ගනිමින් අපේ අයිතීන් ප්‍රතිෙක‍ෂ්ප කරන නායකයින් අපට ලැබුණොත් අප කුමක් කරන ලෙස නියෝග කරන්නේද?යි විමසීය. නබි (සල්) තුමාණෝ ඔහුගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නොදුන්හ. ඔහු නැවතත් එම ප්‍රශ්නයම ඇසීය. එවිට එතුමාණෝ “නුඹලා සවන් දෙන්න. ඔවුන්ට අවනත වන්න. ඔවුන් පවරනු ලැබූ දේ ගැන ඔවුන් වගකිව යුතුය. නුඹලාට පවරනු ලැබූ දේ ගැන නුඹලා වගකිව යුතුය, කියා ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :- අබූ හුනෙයිදා වායිල් බින් හුජර් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් (රලි) විසින් දැනුම් දෙන ලදී.”මගෙන් පසු (සමහර ලෞකික සැප සම්පත් හා ගරු බුහුමන් අපේක‍ෂාවෙන්) තමන්ව උසස් බවට පෙන්වා ගැනීම හා නුඹලා නොදන්න තවත් විවිධ දේවල් ඇති වේවි. එවිට සහාභාවරුන් (සමගාමීහු), “යා රසූලූල්ලාහ් අපගෙන් කවුරු හෝ ඒ කාලයේ ජීවතුන් අතර සිටියොත් කුමක් කරන ලෙස අපට නියෝග කරන්නේදැ?යි ඇසූහ. එයට “නුඹලාට පැවරෙන වගකීම් නුඹලා ඉටුකළ යුතුයි. නුඹලාගේ අයිතීන් අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලිය යුතුයි.” යැයි ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :- අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී, මුස්ලිම්

තම නායකයා පිළිබඳව යම් කාරණයක් යමෙක් නොරුස්සන්නේ නම් ඔහු ඉවසා ගත යුතුය. මන්ද “සුල්තාන්ගෙන් (පාලකයාගෙන්) අඩියක් ඉවත්වූවත් ඔහු අඥානයින්ගේ කාලයේ මළ අයෙකුසේ මැරෙන්නේයැ”යි නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :-අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්බාස් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :-බුහාරී, මුස්ලිම්

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply