යහපාලනයක් කල පාලකයෙකු හට හිමි භාග්‍යයන්

නබි (සල්) තුමා ණන් ප්‍රකාශ කළ බව අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමා විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “තම සෙවණ හැර වෙන කිසිම සෙවණක් නොමැති විනිශ්චය දිනයේදී තම (අර්ෂ්හි) සෙවණ හත් දෙනෙකුට අල්ලාහ් ලබා දෙයි. 1. නීතිගරුක (දැහැමි) පාලකයා. 2. සදහම් පැවැත්මක් මත හැදුන තරුණයා. 3. මස්ජිද් සමග බැඳුනු හදවතක් ඇති මිනිසා. 4. අල්ලාහ් වෙනුවෙන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන මිනිසුන් දෙදෙනා. 5.රූපයෙන් හා තත්වයෙන් උසස් ස්ත්‍රීයක් (ගණිකා සේවය සඳහා) ආරාධනා කළ විට ‘මම අල්ලාහ්ට බිය වෙමි’ යි පවසා ඇගෙන් ඈත්වූ (සිල්වත්) මිනිසා. 6. තම දකුණු අතින් දෙන දේ වම් අත නොදන්නා ලෙස දන් දෙන මිනිසා . 7.තනිවම අල්ලාහ් ගැන මෙනෙහිකර දෑසින් කඳුළු වඟුරුවන මිනිසා”.

දන්වන්නේ :- අබු හුරෙයිරා (රලි) – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී, මුස්ලිම්

“මම නබි (සල්) තුමා ගේ ප්‍රකාශයකට සවන් දුනිමි. ස්වරගවාසීන්ගෙන් තුන් පිරිසක් මෙසේය.

1.හොඳ උදව් උපකාර කරන නීතිගරුක රජු.

2. සෑම ඥාතියෙකුට හා මුස්ලිම්වරුන්ට කරුණාව දක්වන කාරුණික හදවතක් ඇති මිනිසා.

3.ශීලය ආරක්ෂා කරන දරුපවුල් කරුවෙක්.”

දන්වන්නේ :-ඉයල් බින් හිමාර් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “නායකයකුට අල්ලාහ් යහපත කරන්න සිතූවිට ඔහුට සත්‍යවාදී අමාත්‍යවරයෙකු ලබාදෙයි. ඔහු (නායකයා) අමතක කළොත් මතක් කර දෙයි. ඔහු (නායකයා) කියන දෙයට සහයෝගය දක්වයි. අල්ලාහ් එම නායකයාට අයහපතක් කරන්න සිතූවිටක ඔහුට අයහපත් ඇමතියෙකු ඇති කරයි. ඔහු (නායකයා) අමතක කළොත් (ඇමති) මතක්කර නොදෙයි. ඔහු (නායකයා) යමක් කීවිට සහයෝගය නොදක්වයි.”

දන්වන්නේ :-ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය – ග්‍රන්ථය :- අබූදාවූද්

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply