මණ්ඩප සාකච්චා – Forums

Notifications
Clear all

යහමග මණ්ඩප සාකච්චා

බුද්ධිමත් සංවාදය පිණිස වූ මණ්ඩපය
Posts
Topics

ඉස්ලාමීය සංවාද

ඉස්ලාම් දහම මූලික කරගත් සමාජ කථිකාවන් මේ යටතේ ඉදිරිපත් කෙරේ...

6
1

මතභේදාත්ම සංවාද

ලොවපුරා පවතින මතභේදයන්ට තුඩු දී ඇති විවිධ මාතෘකාවන් මේ යටතේ සංවාදයට බඳුන් කරනු ලැබේ...

1
1

මුස්ලීම් සමාජ අවදානය පිණිස

ලොවපුරා වෙසෙන මුස්ලීම් සමාජය පදනම කරගත් විවිධ කථිකාවන් කලින් කලට සමාජය තුල නිර්මාණය වීම දක්නට ලැබේ. එවැනි කාරණයන් පිලිබදව අවදානය යොමු කිරීම මෙහි අරමුණයි.

54
4

යහමග පාඨක ඔබේ අවදානයට
Posts
Topics

සමාජ සත්කාර සේවා

ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජයේ අවදානය යොමු වියයුතු, උදව් උපකාර අවශ්‍ය අසරණ පිරිස් විශාල වශයෙන් සිටිනවා යන්න නොරහසකි. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය නිසිලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැතිවීම සමාජයේ විශාල අඩුවකි. එසේම උදව් උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වන තනිපුද්ගල හා ආයතන, සංවිධාන ද බොහෝමයක් ඇතත් මේවා නිසිලෙස සම්බන්ධීකරණය නොවීමත්, අතරමැදියන් සාධාර්ණව කටයුතු නොකිරීමත් විශාල ගැටළුවකි. මේ දුර්වලතාවය හදුනාගත් යහමග අඩවිය තනිපුද්ගල අවශ්‍යතා මෙන්ම සමූහයක අවශ්‍යතා යන ආකාර දෙක සමස්ථ ජාතියේ අවදානයට ගෙනඒම පිණිස මෙම ෆෝරම් එක ඉදිරිපත් කරමි.

2
1

යහමග තාක්ෂණික සහය සේවාව

මෙම අඩවිය සම්බන්ධයෙන් හා මෙහි තාක්ෂණික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇතිවන ගැටළු මෙහි ඉදිරිපත් කලහැක. ඒ අනුව ඔබට සහය වීම කලහැක.

1
1

Share:
Social Share