මණ්ඩප සාකච්චා – Forums

Notifications
Clear all

FACEBOOK RACISTS - ෆේස්බුක් ජාතිවාදියෝ (SRILANKA) - විමසුමක්


Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

ශ්‍රී ලාංකාව තුල ජාතිවාදී ප්‍රචාරයන් හා ව්‍යාපාර සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇත. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය හා ඔවුන්ගේ ආගම සංස්කෘතිය ඉලක්ක කොට කරන ප්‍රචාරයන් හා හඬනැගීම් දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් ඇත. 

මෙම ප්‍රචාරයන් සමහරක් පිරිස් ජාතිමාමකත්වය ලෙස අර්ථ දක්වමින් වක්‍ර ලෙස එම ව්‍යාපාරයන්ට අනුබලදෙමින් ද ඇත. මෙවන් පසුබිමක මෙම ව්‍යාපාරයන් සමාජයට සලකුණු කොට පෙන්වීම මෙහි අරමුණයි.

 

This topic was modified 4 months ago 2 times by Abuyasir

Quote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

පල්ලිවල Loudspeaker හඩ එපා කියන්නේ ඇයි?

 

ඇයි ඒක මූස්ලීම් Loudspeaker නිසාද?. නොඑසේ නම් එකෙන් ඇසෙන හඬ මුස්ලීම් එකෙකුගේ නිසාද?. ඒකත් පැහැදිලිව කිව්වනම් වටීනව මහත්තයෝ (මේ සම්බන්ධයෙන් මට කියන්නට ඇත්තේ නීිතිය ආගම ජාතියට අනුව විශේෂ වෙන්න බැහැ)

 

උපුටා ගැනීම - FB

This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

ඇයි බුදුන්වහන්සේ තුන්වරක් වැඩිය බිමේ ගවයින් විතරද මරන්න හොද නැත්තේ?. අපිත් කියනවා සියළු සතුන් (කෘමින්ගේ පටන් මනුෂ්යයා දක්වා) සියළු ඝාතනයන් නතර කරමු.

 

උපුටා ගැනීම - FB

 
This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

 

ගෝත්‍රවාදී මානසිකත්වය හැර මේ රටේ මුස්ලීම් ජනතාව සමග ජාතිවාදීන්ට ඇති ප්‍රශ්නය කුමක්ද?. ඉස්ලාම් දන්නෙත් නැහැ, මුස්ලීම් ජනතාවගේ සංස්කෘතිය හදුනන්නෙත් නැහැ. අපිට කියන්නේ පන්සල් ඇවිත් පෝය දවසට බණ අහල අනිත් දවස්වලට අරක්කු ටිකක් බීලා ජාතිවාදී බණ කියන පිරිසට අත්වැල් බැඳගන්න කියලාද?.

2016/10/10 ඒ රටේ ප්‍රකාශ වූ කාරණයක් පදනම කරගෙන උඩ පනින මේ ගෝත්‍රවාදීන් වත්මන් ඇන්ගෝලියාවේ තත්වයත් විමසා බැලිය යුතු නොවේද?. අද තත්වය කියවා බලන්න පහතින්...

 

Islam in Angola Today
In January 2019, Mohammed Saleh Jabu, head of Islamic Religious Guidance and Cooperation in Angola, told Turkey’s state-run press agency Anadolu that Muslims have been freely practising their religion for many decades and that there are now 60 mosques in the country.

Despite this, Islam has not yet been officially recognised by the state of Angola. The country’s law on recognising official religions requires that the religion be practised by more than 100,000 people and must be present in at least two-thirds of the country. However, authorities say people are free to follow any cult they choose, even if it’s a non-official religion.

David Alberto Ja, head of the Islamic Community of Angola, told the Anadolu Agency that he is optimistic: “I have to say that as a result of the current political reforms in Angola, Muslims are witnessing better relations with the state and society […] We are free to exercise our religion, but the government has yet to recognise Islam as one of the official religions of the state, and that should change. We are in the process of legalising our religion.”

Link - Islam in Angola Today (2019/07/11)

උපුටා ගැනීම - FB

This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  
Posted by: @abuarshed

 

ගෝත්‍රවාදී මානසිකත්වය හැර මේ රටේ මුස්ලීම් ජනතාව සමග ජාතිවාදීන්ට ඇති ප්‍රශ්නය කුමක්ද?. ඉස්ලාම් දන්නෙත් නැහැ, මුස්ලීම් ජනතාවගේ සංස්කෘතිය හදුනන්නෙත් නැහැ. අපිට කියන්නේ පන්සල් ඇවිත් පෝය දවසට බණ අහල අනිත් දවස්වලට අරක්කු ටිකක් බීලා ජාතිවාදී බණ කියන පිරිසට අත්වැල් බැඳගන්න කියලාද?.

2016/10/10 ඒ රටේ ප්‍රකාශ වූ කාරණයක් පදනම කරගෙන උඩ පනින මේ ගෝත්‍රවාදීන් වත්මන් ඇන්ගෝලියාවේ තත්වයත් විමසා බැලිය යුතු නොවේද?. අද තත්වය කියවා බලන්න පහතින්...

 

Islam in Angola Today
In January 2019, Mohammed Saleh Jabu, head of Islamic Religious Guidance and Cooperation in Angola, told Turkey’s state-run press agency Anadolu that Muslims have been freely practising their religion for many decades and that there are now 60 mosques in the country.

Despite this, Islam has not yet been officially recognised by the state of Angola. The country’s law on recognising official religions requires that the religion be practised by more than 100,000 people and must be present in at least two-thirds of the country. However, authorities say people are free to follow any cult they choose, even if it’s a non-official religion.

David Alberto Ja, head of the Islamic Community of Angola, told the Anadolu Agency that he is optimistic: “I have to say that as a result of the current political reforms in Angola, Muslims are witnessing better relations with the state and society […] We are free to exercise our religion, but the government has yet to recognise Islam as one of the official religions of the state, and that should change. We are in the process of legalising our religion.”

Link - Islam in Angola Today (2019/07/11)

උපුටා ගැනීම - FB

ඇන්ගෝලානු රජය විසින් කඩා බිඳ දමන ලදැයි පවසමින් අන්තර්ජාලයේ ඉදිරිපත් කොට තිබෙන මුස්ලීම් දේවස්ථානයන් හි සත්‍ය විස්තර පහතින් දැක්වේ.

මෙම දේවස්ථානය ඉශ්රාඊල් ප්‍රහාරයෙන් 2009/01/11 දී විනාශ වූ මුස්ලීම් දේවස්ථානයකි. වැඩි විස්තර (ෙමහි Click කරන්න

මෙම දේවස්ථානයන් සිරියාවේ ප්‍රහාරයෙන් 2014/11/11 දී විනාශ වූ මුස්ලීම් දේවස්ථානයකි. වැඩි විස්තර (මෙහි Click කරන්න

මෙම දේවස්ථානය සිරියාවේ ප්‍රහාරයෙන් 2011/04/17 දී බහ්රේන් රජය විසින් කඩා දමන ලද දේවස්ථානයකි. වැඩි විස්තර (මෙහි Click කරන්න

මෙම දේවස්ථානය සිරියාවේ ප්‍රහාරයෙන් 2014/08/15 දී ඊශ්‍රයිලය විසින් එල්ල කල ප්‍රහාරයකින් විනාශ වූ මුස්ලීම් දේවස්ථානයකි. වැඩි විස්තර (මෙහි Click කරන්න

This post was modified 4 months ago 4 times by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

 

ක්‍රීඩාවකින් දිනන පදක්කමත් ජාතිවාදීව බලනව නම්, විකෘතියේ තරම හිතාගන්න පුළුවන් ෙන්ද?

 

උපුටා ගැනීම - FB

This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

දවසේ දැකපු හොදම විහිළුව...

This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

 

මෙන්න ඇත්ත...

මෙම වෛද්‍යවරයා සිංහල මව්වරුන් 3479 ක්, මුස්ලිම් මව්වරුන් 860 ක් සහ ද්‍රවිඩ මව්වරුන් 33ක් සිසේරියන් සැත්කම්වලට භාජනය කර ඇතැයි කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

මෙම වෛද්‍යවරයාගේ සැත්කම්වලින් පසු ආසාත්මිකතා ඇති වූ බව කියමින් රහස් පොලිසියට ලැබුණු පැමිණිලි 615ක් අතුරෙන් පැමිණිලි 468ක් ගැන අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇති බවත්, ඒවා අතුරෙන් විමර්ශන මට්ටමේ ඇති පැමිණිලි 147ක් අතුරෙන් මව්වරුන් 13 දෙනකු විශේෂඥ කමිටුවට යොමු කළ බවත්, එයින් පරීක්ෂණයට භාජනය කළ යුතු තත්වයේ සිටින්නේ දෙදෙනකු පමණක් බවත්, ඉතිරි පැමිණිලි 11 අසත්‍ය බවත් රහස් පොලිසිය දැනුම් දුන්නේය.

උපුටා ගැනීම - ලංකාදීප

This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  
Posted by: @abuarshed

 

මෙන්න ඇත්ත...

මෙම වෛද්‍යවරයා සිංහල මව්වරුන් 3479 ක්, මුස්ලිම් මව්වරුන් 860 ක් සහ ද්‍රවිඩ මව්වරුන් 33ක් සිසේරියන් සැත්කම්වලට භාජනය කර ඇතැයි කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

මෙම වෛද්‍යවරයාගේ සැත්කම්වලින් පසු ආසාත්මිකතා ඇති වූ බව කියමින් රහස් පොලිසියට ලැබුණු පැමිණිලි 615ක් අතුරෙන් පැමිණිලි 468ක් ගැන අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇති බවත්, ඒවා අතුරෙන් විමර්ශන මට්ටමේ ඇති පැමිණිලි 147ක් අතුරෙන් මව්වරුන් 13 දෙනකු විශේෂඥ කමිටුවට යොමු කළ බවත්, එයින් පරීක්ෂණයට භාජනය කළ යුතු තත්වයේ සිටින්නේ දෙදෙනකු පමණක් බවත්, ඉතිරි පැමිණිලි 11 අසත්‍ය බවත් රහස් පොලිසිය දැනුම් දුන්නේය.

උපුටා ගැනීම - ලංකාදීප

වෛද්‍ය සාෆි සමඟ වැඩ කළ වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසකගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කළ බවත්, සාෆි වෛද්‍යවරයා මෙවන්නක් කර නැතැයි ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ අනුව තහවුරු වූ බවත් රහස් පොලිසිය දැනුම් දුන්නේය.

(ලංකාදීඵ වෙබ් අඩවිය)


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  
Posted by: @abuarshed
Posted by: @abuarshed

 

මෙන්න ඇත්ත...

මෙම වෛද්‍යවරයා සිංහල මව්වරුන් 3479 ක්, මුස්ලිම් මව්වරුන් 860 ක් සහ ද්‍රවිඩ මව්වරුන් 33ක් සිසේරියන් සැත්කම්වලට භාජනය කර ඇතැයි කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

මෙම වෛද්‍යවරයාගේ සැත්කම්වලින් පසු ආසාත්මිකතා ඇති වූ බව කියමින් රහස් පොලිසියට ලැබුණු පැමිණිලි 615ක් අතුරෙන් පැමිණිලි 468ක් ගැන අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇති බවත්, ඒවා අතුරෙන් විමර්ශන මට්ටමේ ඇති පැමිණිලි 147ක් අතුරෙන් මව්වරුන් 13 දෙනකු විශේෂඥ කමිටුවට යොමු කළ බවත්, එයින් පරීක්ෂණයට භාජනය කළ යුතු තත්වයේ සිටින්නේ දෙදෙනකු පමණක් බවත්, ඉතිරි පැමිණිලි 11 අසත්‍ය බවත් රහස් පොලිසිය දැනුම් දුන්නේය.

උපුටා ගැනීම - ලංකාදීප

වෛද්‍ය සාෆි සමඟ වැඩ කළ වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසකගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කළ බවත්, සාෆි වෛද්‍යවරයා මෙවන්නක් කර නැතැයි ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ අනුව තහවුරු වූ බවත් රහස් පොලිසිය දැනුම් දුන්නේය.

(ලංකාදීඵ වෙබ් අඩවිය)

...අප කලින් කී පරිදිම වෛද්‍ය සාෆිට එල්ලකළ චෝදනාව ව්‍යාජ එකක් බව තර්ක බුද්ධියක් ඇති සියල්ලෝ දනිති. ඒ නිසා එස්එච්ජී පරීක්ෂණය කළොත් වෛද්‍ය සාෆිට එල්ලකළ බරපතළම චෝදනාවට නැවතීමේ තිත තැබෙන බව ඔවුහු දනිති. මේ කතාව කර තබාගෙන ගිය අන්තවාදී බලවේග ගණනාවකට මහා පරාජයක් අත්වෙන බවද ඔවුහු හොඳින්ම දනිති. ඒ බලවේගවලින් සමාජගත කළ තවත් මෙවැනි ම බොරු කතා බොහොමයක් එයින් අවලංගු වෙන බවද ඔවුහු දනිති. ඒ නිසා එස්එච්ජී පරීක්ෂණ කෙසේ හෝ වැළැක්වීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වී ඇත.  

 

පිළිකා හැදෙයිලූ 

 

 කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ සරත් වීරබණ්ඩාර දන්ත වෛද්‍යවරයෙකි. රෝහල් අධ්‍යක්ෂධුරයක් ලැබෙන්නේ වෛද්‍ය පරිපාලනයට අදාල සුදුසුකම් මත මිසක, වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුම මත නොවේ. එහෙත් ජුනි 27 වැනිදා අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළ වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාර කියා තිබුණේ එස්එච්ජී පරීක්ෂණයට මුහුණ දුන් පසුව කාන්තාවන්ට අසාත්මිකතා සහ පිළිකා ආදි රෝග ඇතිවිය හැකි බවය.

 

සම්පූර්ණ ලිපිය - පරීක්ෂන නවත්වන්න අම්මලා බය කරපු හැටි


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

 

ජාතිවාදී කුකුලා - වැඩි විස්තර FB

 

 

ජාතිවාදී මාළුවා

This post was modified 4 months ago 2 times by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

සියළු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා..! - මේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවයි. නමුත් ලොව එකම බෞද්ධ රටේ එම ප්‍රතිපාදව තිබෙනවාද? යන්න ලොකු ගැටළුවකි. මාධ්‍යය බැලුවත්, සමාජ ජාල බැලුවත්, දේශන මඩුවක් බැලුවත්... ඒ සෑම තැනකම දකින්නට ඇත්තේ ජාතීන් අතර වෛරය ගොඩනඟන ක්‍රියාවන්මය. 

සමාජය සුවපත් කරනවා වෙනුවට වෛරය ගොඩනඟමින් සිටීම රටේම ඛේදවාචකයන් යන්න මොවුන් කවදානම් තේරුම් ගනීවිද?.

එවැනි අවස්ථාවක් පහතින් දැක්වේ,

 

 

මෙවැනි පිංතූර ඉදිරිපත් කරමින් කරන වියරුවාදී ප්‍රචාරයන් තුලින් බුදුදහම හෝ බෞද්ධකම රුකගන්න පුළුවන්ද?.

අනික මේ ඉහත පිංතූරයට හා මද්‍රසාවලට ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද?. 

මේ පිංතූරය ලංකාවේ එකක් යන්නට ඇති සාක්ෂීන් මොනවාද?. 

අනික මේ දරුවන් අතදරා සිටින්නේ සෙල්ලම් තුවක්කුවක්ද? සැබෑ තුවක්කුවක්ද? මෙය තහවුරු කලේ කෙසේද?. 

මේ සියල්ලටම වඩා මේ දරුවන් මුස්ලීම් යයි තීණ්දු කලේ කෙසේද?. 

 

වාදයකට ඉහත පිංතූරය සැබෑවටම මුස්ලීම් පාසැලක මද්‍රසා එකක පිංතූරයක් යයි සැලකුවත්, එම වරද සමස්ථ මද්‍රසා පද්ධතිය මතම පැටවීම හා ඉස්ලාම් දහම මත පැටවීම කොතරම් සාධාර්ණද?. ඔබේ ඔය පදනමේ හිඳ මා පහතින් ඉදිරිපත් කරන (අන්තර්ජාලයෙන් උපුටාගත්) පහත පිංතූරයන්ට ඔබ දෙන විග්‍රහය කුමක්ද?.

මෙම පිංතූරයන් පදනම් කරගෙන බුදුදහම ත්‍රස්ථවාදයට අනුබලදෙනවා යයි පැවසීම සාධාර්ණද?.

අන්තවාදී, ජාතිවාදී වියරුව පසෙක තබා බුද්ධීමත්ව සිතන්න.

 

උපුටා ගැනීම - FB

This post was modified 4 months ago 3 times by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

නිදහස් දින සැමරුවාට මනසින් තවම නිදහස් නැත...

 

This post was modified 4 months ago 2 times by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 208
Topic starter  

මොවුන්ට තිබෙන්නේ පහත ආකාරයට පෝස්ට් එකක් දැම්මම මුස්ලීම් කාන්තාවන් බුර්කාව ගලවලාදාවී කියල හීනමානයක්.

 

මුස්ලීම් කාන්තාවන් සමාජයට බයේ නොව දහමට අවනතව ආසාවෙන් හා භක්තියෙන් අදින මේ ඇදුම මෙවැනි පටු සරල චෝදනාවලින් ගලවන්න බැරි බව ඔවුනට තවම තේරෙන්නේ නැහැ. 

 

ඒකට හේතුවක්ද තියෙනවා, ඒ ඔවුනට ආගමක්, දහමක්, එහි විනයක් ගැන හිතාගන්නත් බැරි තරම් ඔවුන්ගේ මනස විකෘති වීමයි.   

 

 

අවසාන වශයෙන් අහන්නට ඇත්තේ 

 

මේ රටේ ගණිකා මඩම් පවත්වන හා එහි සිටින ගණිකාවෝ බුර්කාව දාලද ඉන්නේ?., 

රන්ජන්ගේ වීඩියෝවල එන බබාලා බුර්කා ඇදන් ද ඉන්නේ?. 

දෛනිකව වාර්තා වන ඔවැනි සිද්ධීන්වල සිටින කාන්තාවන් බුර්කාව ඇදන්ද ඉන්නේ?. 

 

මේක ජාතිවාදී විකෘතියක් මිස වෙන කුමක්ද?.

 

 

 

This post was modified 4 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Share: