අබායා සංස්කෘතිය හා ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම

From යහමග

        Home       Articles       Categorys       Updates       Gallery       About Us      


නූතන මුස්ලීම් සමාජයේ මුස්ලීම් කාන්තාවක් අදින ඇඳුම් අතර ප්‍රධාන තැනක් හිමි වන ඇඳුම වන්නේ "අබායා" නම් ඇදුමයි. එය මෙහි පිංතූරයේ දක්වා ඇත. මෙම ඇදුම ඉස්ලාම් දහම මුස්ලීම් කාන්තාවකට අණ කරන ඇඳුම් විලාසිතාවක් නොවන නමුත් ඉස්ලාම් පවසන ඇඳුමක තිබිය යුතු මූලික කොන්දේසි මෙම "අබායාව" තුලින් සපුරයි. එමනිසා මෙම ඇඳුම මුස්ලීම් සමාජයේ ජනප්‍රිය ඇදුමක් බවට පත්ව තිබේ.

මෙම "අබායා" ඇදුම පිලබදව සහ මුස්ලීම් සමාජය භාවිතයේ පවතින ඇදුම් විලාසයන් ලිපිබදව යහමග අඩවිය කථා කල ලිපි කිහිපයක් ඔබේ අවදානයට ගෙන එන්නේ නම්,

මෙම ලිපි තුලින් ඉස්ලාම් පවසන ඇඳුම් විලාසය පිලිබදව බොහෝ කරුණු කථා කොට ඇත. එම ලිපි කෙරෙහි ඔබේ බුද්ධීමත් අවදානය යොමු කරන ලෙස මෙයින් ඉල්ලා සිටිමි.

සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න

 
මෙම පිටුව අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ:- 2023/08/23

* යහමග ඉදිරිපත් කිරීම - අබූ අර්ශද්Home       Blog       Updates       Gallery       About Us


යහමග ආ ගමන් දුර...

 


- යහමග QR Code

- යහමග Mobile App

- යහමග ඉදිරිපත් කිරීම