යහමග යාවත්කාලීන ලිපි පිටුව

From Yahamaga.LK

  Logo2020.png       Home       Articles       Gallery       About Us       -       Yahamaga Old Site


Update-page.png

යහමග අඩවිය තුල අඛණ්ඩව යාවත්කාලීන කරන ලිපි ‍මෙම පිටුව තුලින් පෙලගැසීම සිදු කෙරේ. මෙහි පහතින් ඇති ලිපි මාතෘකා මත Click කොට අදාල ලිපි කියවීමේ හැකියාව ඇත.

ආගමික

‘අල්-අස්මා-උල්-හුස්නා’ හෙවත් අල්ලාහ්ගේ නාමයන් 99 විමසුමක්

ඉස්ලාමීය ඉතිහාසය

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ පටන් මේ දක්වා

විද්‍යාව

විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මරණින් මතු නැගිටුවීම
ස්වභාව දහමේ නිමැවුමක්ද? දේව සැලැසුමක්ද?

ඉස්ලාම් හා මුස්ලීම්

ඉස්ලාම් නමින් මුස්ලීම්වරුන් කරන ඉස්ලාමයට පරස්පර ක්‍රියාවන්
ආගම, සංස්කෘතිය නාඳුනනා මුස්ලීම් සමාජය අවදි කරන්නට

කාලීන

ශ්‍රී ලාංකීය අප දැහැමි සමාජයක්ද?
නිමා නොවන ළමා හිංසන,
ජාතියක් ලෙස අප සිටින තැන,
ජාතියම ගිලගන්නා මත් උවදුර

සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න

 
* යහමග ඉදිරිපත් කිරීම - අබූ අර්ශද්Home       Blog       Forum       Gallery       About Us


යහමග ආ ඔබට ස්තූති
යහමග අඩවිය දැන් නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ...
මෙහි දැනට පලකොට ඇති ලිපි ගණන 616 කි.
 


Logo2020.png - යහමග QR Code

Logo2020.png - යහමග Mobile App

Logo2020.png - අදහස් හා යෝජනා

Logo2020.png - යහමග ඉදිරිපත් කිරීම