රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර් පිලිබදව පාර්ලිමේන්තුවේ කල කථාව

0 6
Spread the love


අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *