යහමග උපකාරක පිටුව

From Yahamaga

        Home       Categorys       Help       About Us      


යහමග සේවාව
යහමග සේවාව

නවතම මුහුණුවරකින් නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන යහමග අඩවිය තුල ඔබත් අදහස් හා ලිපි ලිවීමේදී කිසියම් රීතියක් අනුගමනය කිරීමට සිදුවන අතර ඒ පිලිබදව මෙම පිටුව තුලින් පැහැදිලි කිරීමන් සිදු කෙරේ. එම කරුණු කෙරෙහි අවදානය යොමු කරමින් යහමග ලියන්නට ඔබට ආරාධානා කරමි.

යහමග ලිපි කියවීමට පෙර දැනගන්න

මෙම 'යහමග' අඩවිය 2009/12/07 දින සාමාන්‍ය Html අඩවියක් ලෙස ආරම්භ කල අතර වසර කිහිපයකට පසු එනම් 2012 දී පමණ එම Html අඩවිය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කොට ඒහි පාඨක ඔබට පහසුකම් රැසක් ඒක්කොට Wordpress (PHP) අඩවියක් ලෙස පරිවර්ථනය කරන ලදී. ඒසේ පරිවර්ථනය කිරීමේදී මෙම අඩවිය තුල ඉදිරිපත් කොට තිබූ ලිපියන් හි 'ලිපි ඉදිරිපත් කල දින' වෙනස් වූ අතර ඒම ලිපියන් හි අන්තර්ගත සමහරක් Link පවා අක්‍රිය වන ලදී.

ඒසේම දැන් ‌(2023) මෙම අඩවිය තවදුරටත් පාඨක ඔබට සමීප කරමින් හා නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඒනම්, Wiki අඩවියක් ලෙස පරිවර්ථනය කරමින් සිටින අතර මෙහිදී ද ඉහත දෝෂයන් වන ලිපි ඉදිරිපත් කල දිනයන් සහ ඒහි අන්තර්ගත Link හි කිසියම් වෙනස්වීමක් නැවතත් සිදුවීමට පුළුවන. ඒ් පිලිබදව කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටින අතර ඒම දොෂයන් හැකිතාක් අවම කරගැනීමට උත්සාහ කරන බවට ද මෙයින් පොරොන්දු වෙමි. (මෙම අඩවිය තුල සිදුකල වෙනස්වීමන් පිලිබදව වැඩිදුර දැනගැනීම සදහා 'යහමග අඩවිය' නම් පිටුව කියවන්න)

යහමග අඩවිය සංස්කරණය කිරීම

යහමග ලියන ඔබට උපදෙස්

යහමග ට ලිපි (Articles) ලියන ඔබට උපදෙස්

මෙම අඩවිය තුල ලිපි ලීවීමට අදහස් කරන ඔබ අනුගමනය කලයුතු මූලික රීති කිහිපයක් මෙහි යෝජනා කරමි.

 • ඔබ ලියන ලිපියට Menu Bar එක සහ Footer Bar එක එකතු කරන්න. ඒ සදහා පහතින් සදහන් Code එක ලිපිය ආරම්භයේ සහ අවසානයේ එක්කරන්න.

Menu Bar

  • Menu Bar සදහා පහත Code එක ලිපිය ආරම්භයේ යොදන්න
   {{Menu01}}
   <br>
 

Add Image

  • ලිපියෙහි පිංතූරයක් එක්කිරීම සදහා අවශ්‍ය පිංතූරය Upload කොට එම පිංතූරයේ නම පහත කෝඩ් එකේ 'Yahamaga.png' යන තැනට එක්කරන්න.
   [[File:Yahamaga.png|300px|right|]]
 

Category

  • ලිපියට ගොනුවක් (Category) එක්කිරීම සදහා පහත Code එක ලිපිය අවසානයේ යොදන්න.
   [[Category:ගොනුවේ නම]]

   '''සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න'''
   <categorytree mode="pages" namespaces="Main Category">Category:ගොනුවේ නම</categorytree>
 


  • ලිපියක් මැද ගොනුවක් (Category) සදහා සබැඳුම් (Link) එකක් එක් කිරීමේ දී පහත Code එක අවශ්‍ය තැනට යොදන්න. (මෙහි පහතින් අදාල වචනය යනුවෙන් සටහන් වී තිබෙන්නේ ඔබ සබැඳුම් යොදන වචනයයි. එසේම ගොනුවේ නම යනුවෙන් සදහන් වන්නේ සබැඳුම යොදන ගොනුවේ නමයි.)
   [[:Category:ගොනුවේ නම|අදාල වචනය]]
 


නිදසුනක් ලෙස :- ...ඉස්ලාම් දහමේ මූලික විශ්වාසයන් අතර අල්ලාහ් (දෙවි) විශ්වාසය ප්‍රධාන එකක් වේ...

   [[:Category:දේව විශ්වාසය|අල්ලාහ් (දෙවි) විශ්වාසය]]
 

Footer

  • ලිපිය අවසානයේ Footer එක එක්කිරීම සදහා පහත Code එක ලිපිය අවසානයේ එක්කරන්න.
   {{Footer}}
 

Complete Code

  • සමස්ථ Code එක මෙසේය
 {{Menu01}}
 <br>
 [[File:Yahamaga.png|300px|right|]]

 (ලිපිය මෙහි ලියන්න...)

 [[Category:ගොනුවේ නම]]

 '''සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න'''
 <categorytree mode="pages" namespaces="Main Category">Category:ගොනුවේ නම</categorytree>
 {{Footer}}
 


ෆෝරම් (Forum) ලියන ඔබට උපදෙස්

යහමග ට මීඩියා (Media) එක්කරන ඔබට උපදෙස්

වීඩියෝ එක්කිරීම - යූටියුබ් වීඩියෝ එක්කිරීම

යහමග අඩවිය තුල Youtube වීඩියෝ එකක් එක්කිරීමට ඔබ අපෙක්ෂා කරන්නේ නම්, එම වීඩියෝව එක් කිරීමට අදහස් කරන ස්ථානයේ පහත ආකාරයට Code එක එක් කරන්න.

   <youtube>මෙහි Youtube වීඩියෝ අවසාන කේතරය සටහන් කරන්න</youtube>
 
 • නිදසුනකට ඔබ යහමග අඩවියට එක් කරන Youtube ලිපිනය https://www.youtube.com/watch?v=efuhoBXAwBo නම් එම ලිපිනයේ අවසාන කොටසේ ඇති efuhoBXAwBo යන කේතය පහත ආකාරයට යොදන්න.
   <youtube>efuhoBXAwBo</youtube>
 

ඕඩියෝ එක්කිරීම - Link එක්කිරීම

   {{#widget:YahaAudio1|url=මෙහිAudio Link යොදන්න}}
 
 • නිදසුනකට ඔබ යහමග අඩවියට එක් කරන Audio ලිපිනය http://www.yahamaga.com/uploads/TNL.mp3 නම් එම ලිපිනය පහත ආකාරයට යොදන්න.
  {{#widget:YahaAudio1|url='''http://www.yahamaga.com/uploads/TNL.mp3'''}}
 

යහමග ට ලියන්නට පෙර දැනගන්න

යහමග අඩවිය නැරඹීමේදී ඇති වන දෝෂ

ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED දෝෂය

ඔබ ඔබගේ බ්‍රවුසරය ලෙස Google Chrome භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබ yahamaga.lk වෙබ් අඩවි වෙත ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කරන විට "ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED" යනුවෙන් පහත දෝෂ පණිවිඩයක් ඔබට හමුවේ නම්, මෙම දෝෂය යනු ඔබගේ බ්‍රවුසරය සහ වෙබ් අඩවියේ සේවාදායකය අතර සොකට් සම්බන්ධතාවයේ ගැටලුවක් පවතින බවයි. සොකට් එකක් යනු අන්තර්ජාලය හරහා වැඩසටහන් දෙකක් අතර ද්වි-මාර්ග සන්නිවේදනයක් ස්ථාපිත (two-way communication between two programs) කිරීමේ ක්‍රමයකි.

මෙම දෝෂය ඇතිවීමට හේතු කිහිපයක් තිබේ, එනම්:

 • ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ දූෂිත හෝ අක්‍රිය වූ සොකට් සංචිත. Socket pool යනු එකවර ඉල්ලීම් කිහිපයක් හැසිරවීමට භාවිතා කරන සොකට් සමූහයකි. ඒවා නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, ඔබේ බ්‍රවුසරය සමහර වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධ වීම වැළැක්විය හැකිය.
 • ඔබේ පරිගණකයේ ජාවා මෘදුකාංග ගැටළු. සමහර වෙබ් අඩවි සමහර විශේෂාංග හෝ කාර්යයන් ධාවනය කිරීමට ජාවා භාවිතා කරන අතර, ඔබේ ජාවා මෘදුකාංගය යල් පැන ගිය හෝ නොගැලපෙන නම්, එය සොකට් සම්බන්ධතාවය අසාර්ථක වීමට හේතු විය හැක.
 • DNS සේවාදායක ගැටළු. ඩොමේන් නාම IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා DNS සේවාදායකයන් වගකිව යුතු අතර, ඒවා වෙබ් අඩවි සොයා ගැනීමට සහ සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරයි. ඔබේ පරිගණකය භාවිතා කරන DNS සේවාදායකය නොපවතී නම් හෝ විශ්වාසදායක නම්, එය සොකට් සම්බන්ධතාවය අසාර්ථක වීමට හේතු විය හැක.
 • බ්රවුසරයේ ගැටළු. සමහර විට, බ්‍රවුසරයටම එහි ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ දූෂිත හැඹිලි ගොනු, දිගු, හෝ සිටුවම් වැනි ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන ගැටළු ඇති විය හැක.

වාසනාවකට මෙන්, මෙම දෝෂය නිවැරදි කිරීමට සහ ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ. ඔබට උත්සාහ කළ හැකි ක්‍රම කිහිපයක් මෙන්න:


ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED දෝෂය සඳහා මූලික නිවැරදි කිරීම්

“ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED” දෝෂය නිරාකරණය කිරීමට ඔබට කළ හැකි මූලික පරීක්‍ෂණ කිහිපයක් මෙන්න:

 • පැහැදිලිවම ආරම්භ කරන්න : ගැටළුව සිදුවන්නේ එක් උපාංගයක හෝ ඔබගේ සියලුම උපාංගවල පමණක්ද? ඔබේ පරිගණකයේ ගැටලු තිබේ නම්, ඔබේ ටැබ්ලටයට හෝ වෙනත් කෙනෙකුගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ විය හැකිදැයි බලන්න. ගැටළුව සිදුවන්නේ එක් උපාංගයක පමණක් නම්, ඔබට එම විශේෂිත යන්ත්‍රයට ගැටළුව ආරක්ෂිතව අඩු කළ හැකිය.
 • බ්‍රවුසරයේ හැඹිලිය හිස් කරන්න : " සැකසීම් " මෙනුව වෙත ගොස් " බ්‍රවුසින් දත්ත හිස් කරන්න " තෝරන්න . " හැඹිලිගත පින්තූර සහ ගොනු " තේරීමට වග බලා ගන්න , ඉන්පසු " දත්ත හිස් කරන්න " ක්ලික් කරන්න.
 • ගැටලුව වෙබ් අඩවියේ නොමැති දැයි පරීක්ෂා කරන්න : "isitdownrightnow.com" හෝ "downforeveryoneorjustme.com" වැනි වෙබ් අඩවියකට පිවිසීමෙන් වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වේද යන්න පරීක්ෂා කර ඔබ ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කරන වෙබ් අඩවියේ URL එක ඇතුළු කරන්න.
 • බ්‍රවුසර දිගු අක්‍රිය කරන්න: ඔබ ඔබේ බ්‍රවුසරයේ ස්ථාපනය කර ඇති ඕනෑම දිගුවක් අක්‍රිය කිරීමට උත්සාහ කර දෝෂය දිගටම පවතින්නේ දැයි බලන්න.
 • ඔබගේ අන්තර්ජාල සබැඳුම පරීක්ෂා කරන්න : ඔබගේ අන්තර්ජාල සබදතාවය ස්ථායී බව සහ ඔබට ගැටලුවකින් තොරව වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ විය හැකි බවට වග බලා ගන්න. ඔබගේ උපාංගය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇති බවත් සම්බන්ධතාවය සක්‍රිය බවත් සහතික කර ගන්න. ඔබගේ උපාංගයේ Wi-Fi හෝ සෙලියුලර් සංඥා නිරූපකය සෙවීමෙන් ඔබට මෙය පරීක්ෂා කළ හැක.
 • ඔබගේ රවුටරය නැවත අරඹන්න : ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සක්‍රිය බව පෙනේ නම් නමුත් ඔබ තවමත් වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ වීමේ ගැටළු අත්විඳින්නේ නම්, ඔබගේ රවුටරය නැවත ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කරන්න. මෙය බොහෝ විට සම්බන්ධතා ගැටළු විසඳිය හැක.
 • ඔබගේ VPN අක්‍රිය කර ගැටළුව විසඳී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න : ඔබ VPN භාවිතා කරන්නේ නම්, එය තාවකාලිකව අක්‍රිය කිරීමට උත්සාහ කර දෝෂය පහව යන්නේ දැයි බලන්න. එය එසේ වුවහොත්, බොහෝ විට VPN ගැටලුව ඇති කළ බව විය හැකිය. VPN අක්‍රිය කිරීමට, පද්ධති තැටියේ හෝ ඔබගේ උපාංගයේ සැකසීම් තුළ VPN නිරූපකය සොයන්න, එය ක්‍රියා විරහිත කරන්න.
 • ඔබගේ උපාංගයේ දිනය සහ වේලාව පරීක්ෂා කරන්න : ඔබගේ උපාංගයේ දිනය, වේලාව සහ වේලා කලාපය නිවැරදිව සකසා ඇති බවට වග බලා ගන්න.
 • ඔබගේ ෆයර්වෝලය පරීක්ෂා කරන්න : සමහර ෆයර්වෝල් වලට ඇතැම් වෙබ් අඩවි හෝ සම්බන්ධතා අවහිර කළ හැක. ඔබ පිවිසීමට උත්සාහ කරන වෙබ් අඩවිය ඔබගේ ෆයර්වෝලය අවහිර නොකරන බවට වග බලා ගන්න.
 • ඔබේ ප්‍රති-වයිරස පරීක්ෂා කරන්න : සමහර ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංගවලට ඇතැම් වෙබ් අඩවි හෝ සම්බන්ධතා අවහිර කළ හැක. ඔබේ ප්‍රති-වයිරසය ඔබ පිවිසීමට උත්සාහ කරන වෙබ් අඩවිය අවහිර නොකරන බවට වග බලා ගන්න. ඔබට ඔබේ ප්‍රති-වයිරසය තාවකාලිකව අක්‍රිය කර ගැටලුව විසඳා ඇත්දැයි බැලීමට හැකිය.
 • ඔබගේ උපාංගය නැවත අරඹන්න : ගැටලුව දිගටම පවතින්නේ නම්, ඔබගේ උපාංගය නැවත ආරම්භ කිරීම ගැටළුව විසඳීමට උපකාරී වේ.

මෙම පියවරයන් තුලින් ඔබගේ ගැටළුවට විසදුමක් නොලැබේ නම්, පරිගණක කාර්මිකයෙකු වෙත ඔබේ පරිගණක ගැටළුව පවසා උපදෙස් ලබාගන්න.

යහමග අමතන්න

මෙම අඩවිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇති ගැටළු යෝජනා හා අදහස් පහත දුරකථන හෝ ඊමේල් ලිපින මඟින් යොමු කරන්න. 


මෙම පිටුව අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ:- 2023/12/5

Home       Blog       Updates       Glossary       Help- යහමග QR Code

- යහමග Mobile App

- යහමග ඉදිරිපත් කිරීම